Senin, 22 April 2013

Pencatatan Pemakaian memori


NAMA : SUKMA ABDI PRAKASA
KELAS : 2KA09
NPM : 16111930


1.     Pencatatan memakai peta bit (Bit Map)

Memori dibagi menjadi unit-unit alokasi, berkorespondensi dengan tiap unit alokasi, yaitu 1 bit pada bit map.

•      nilai 0 pada peta bit berarti unit itu masih bebas

•      nilai 1 berarti unit sudah digunakan

Masalah pada peta bit adalah penetapan mengenai ukuran unit alokasi

memori, yaitu :
  • unit lokasi memori berukuran kecil berarti membesarkan ukuran peta bit
  • unit alokasi memori n berukuran besar berarti peta bit kecil tapi memori banyak disiapkan pada unit terakhir jika ukuran proses bukan kelipatan unit alokasi

Keunggulan : dealokasi dapat dilakukan dengan mudah, hanya tinggal

mengeset bit yang berkorespondensi dengan unit yang telah tidak digunakan dengan 0.

Kelemahan :
  • dilakukan penghitungan blok lubang memori saat unit memori bebas
  • memerlukan ukuran bit map besar untuk memori yang besar.

2.     Pencatatan memakai linked list

Sistem operasi mengelola senarai berkait (linked list) untuk segmen-segmen memori yang telah dialokasikan dan bebas. Segmen memori menyatakan memori untuk proses atau memori yang bebas (lubang). Senarai segmen diurutkan sesuai alamat blok. Memori yang digunakan pada metode ini lebh kecil dibandingkan dengan peta bit.

Keunggulan :

·         tidak harus dilakukan perhitungan blok lubang memori karena sudah tercatat di node

·         memori yang diperlukan relatif lebih kecilKelemahan :

Dealokasi sulit dilakukan karena terjadi berbagai operasi penggabungan node di senaraimateri selanjutnya : http://wkwibisono.blogspot.com/

1 komentar: